Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Dịch Vụ Thông Dịch

Nội dung thông dịch

 1. Du lịch: Hướng dẫn du lịch, tham quan
 2. Kinh doanh: Thị sát, đàm phán kinh doanh v.v…
 3. Chuyên ngành: Hội thảo, triển lãm, đàm phán kinh doanh cấp cao, thương lượng hợp đồng v.v…

Phí thông dịch

Thời gian Thông dịch du lịch Thông dịch kinh doanh Thông dịch chuyên ngành
1 ngày (8h) Khoảng 120~200 USD Khoảng 200~300 USD Khoảng 300~400 USD

Mục cần lưu ý

 1. Phí thông dịch sẽ thay đổi tùy theo thời gian phái cử, kinh nghiệm, kỹ năng của ứng viên hay nội dung thông dịch.
 2. Trường hợp yêu cầu thông dịch chỉ trong vòng 3 ngày thì phí thông dịch sẽ tăng thêm 20%.
 3. Thời gian thông dịch tối thiểu của nửa ngày là 4 tiếng. Trường hợp quý khách chỉ yêu cầu thông dịch trong 2 tiếng thì chúng tôi vẫn tính phí thông dịch là 4 tiếng.
 4. Thời gian thông dịch căn cứ vào thời gian mà quý khách đã yêu cầu với công ty.Ví dụ: Bắt đầu thông dịch từ 9h, nhưng theo yêu cầu của quý khách mà chúng tôi phải đợi từ lúc 8h thì chi phí thông dịch vẫn tính từ lúc 8h.
 5. Nếu quý khách hủy yêu cầu trước 3 ngày thì chi phí hủy là 50% trên tổng chi phí đã thỏa thuận, Nếu quý khách hủy trong chính ngày đó thì phí hủy là 100% trên tổng chi phí đã thỏa thuận.
 6. Quý khách vui lòng gửi trước cho chúng tôi các tài liệu liên quan đến nội dung thông dịch.
 7. Trường hợp phái cử thông dịch ngoài khu vực HCM thì thời gian di chuyển sẽ được tính vào thời gian thông dịch.

Trường hợp phái cử thông dịch trên một tháng

 1. Phí dịch vụ, thanh toán: Chúng tôi sẽ báo giá riêng tùy theo nội dung thông dịch.

Email: info@jsaigon.vn

Điện thoại: 08-3930-3810

Fax: 08-3930-3815

Lên đầu trang