Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
  • 日本語

Đăng ký tuyển dụng

Công ty cổ phần tuyển dụng J MAX SUPPORT

Địa chỉ: 108 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại 08-3930-3810

Fax: 08-3930-3815

Điền thông tin theo mẫu dưới đây
Tên công ty:
Địa chỉ công ty:
Nội dung kinh doanh:
Website công ty:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Xác nhận Email:
Người phụ trách:
Điện thoại di động:
Nội dung tuyển dụng:
0/1000
Hình thức liên lạc: Email Fax
Lên đầu trang