1. Type
  Khác
  Job
  KỸ SƯ (Có kinh nghiệm thiết lập DB,System web, quản lý sảm xuất, quản lý tiến độ System FA) :JP-001

  Mức lương:Thoả thuận

  Năng lực:Bằng kĩ thuật NOVELL Bằng MCP(Windows NT4.0) Bằng MCP (Windows NT4.0 Workstation) Bằng MCP (Windows NT4.0 tại các doanh nghiệp)

  Date Posted
  2014-03-12
Page 3 of 3123»
123Next »