Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
  • 日本語

Thông tin nhân lực

(日本語) ベトナム語ビジネスレベル! :JSG-1531

2015-06-02
Người Nhật/Người Việt: Người Nhật
Giới Tính: Nam
Người Việt/Nhật: Người Nhật
Tuổi: 40代
Mức lương: 要相談
Kỹ Năng: Các Bằng Cấp-Kỹ Năng: ベトナム語:ビジネス級
英語:日常会話
中国語検定試験 6級取得
Ghi chú:
特に工業系の通訳・翻訳が得意です。

Nhân sự khác

Apply for this Job

Lên đầu trang