Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
  • 日本語

Đăng ký tìm việc

Công ty cổ phần tuyển dụng J MAX SUPPORT

Địa chỉ: 108 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại 08-3930-3810

Fax: 08-3930-3815

Điền thông tin theo mẫu dưới đây
Họ và Tên:
Điện thoại:
Email:
Xác nhận Email:
Nội dung liên hệ:
0/1000
Hồ sơ đính kèm

(Tải hồ sơ từ máy tính dưới định dạng Word (.doc hay .docx), Excel(.xls, .xlsx), PDF(.pdf), ZIP(.zip). Dung lượng hồ sơ không được vượt quá 3MBytes.)

Lên đầu trang