Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
  • 日本語

Chi tiết công việc

(日本語) 日本人営業 :KH-ATS-122

2018-03-30
Giới Tính: không yêu cầu
Người Việt/Nhật: Người Nhật
Tuổi: 30~50歳
Người Nhật/Người Việt: Người Nhật
Nơi làm việc: 1区

Việc làm khác

Page 1 of 99«12345Last »
« Prev1234
Lên đầu trang