Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: may mặc

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 生産管理 - KH-143-3
  Date Posted
  2016-11-11
  Location
   
  Date Posted
  2016-11-11
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-241

  Năng lực:Thồng dịch viên.

  Date Posted
  2016-03-25

  Năng lực:Thồng dịch viên.

  Location
   
  Date Posted
  2016-03-25
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý xưởng may mặc - KH-192

  Năng lực:Trợ lý nhà xưởng may mặc.

  Date Posted
  2015-09-28

  Năng lực:Trợ lý nhà xưởng may mặc.

  Location
   
  Date Posted
  2015-09-28
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý・Quản lý - KH-213‐3

  Năng lực:Trợ lý-Quản lý

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Trợ lý-Quản lý

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý・Phiên dịch・Biên dịch - KH-213‐2

  Năng lực:Trợ lý・Phiên dịch・Biên dịch

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Trợ lý・Phiên dịch・Biên dịch

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Quản lý đơn hàng may mặc (manager) - KH-213‐1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng may mặc (manager)

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Quản lý đơn hàng may mặc (manager)

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Phiên dịch nhà máy may - KH-212‐1

  Năng lực:Phiên dịch nhà máy may

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Phiên dịch nhà máy may

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG-MAY MẶC - KH-208-1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Date Posted
  2015-07-24

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-24
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc - KH-170

  Năng lực:Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc

  Date Posted
  2015-07-23

  Năng lực:Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-23
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG-MAY MẶC - KH-208-1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Date Posted
  2015-07-14

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-14
Page 1 of 2«12
« Prev12
Lên đầu trang