Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: kỹ sư

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Kỹ sư quản lý chất lượng - KH-133-7

  Năng lực:Kỹ sư quản lý chất lượng

  Date Posted
  2016-06-06

  Năng lực:Kỹ sư quản lý chất lượng

  Location
   
  Date Posted
  2016-06-06
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SENIOR JAVA ENGINEER - KH-247

  Năng lực:SENIOR JAVA ENGINEER

  Date Posted
  2016-06-06

  Năng lực:SENIOR JAVA ENGINEER

  Location
   
  Date Posted
  2016-06-06
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Kỹ sư (Làm việc ở Nhật) - KH-214‐1

  Năng lực:Kỹ sư (Làm việc ở Nhật)

  Date Posted
  2015-08-11

  Năng lực:Kỹ sư (Làm việc ở Nhật)

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-11
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  KỸ SƯ CƠ KHÍ (CÓ ĐI TRAINING Ở NHẬT!) - KH-164-3

  Năng lực:KỸ SƯ CƠ KHÍ (CÓ ĐI TRAINING Ở NHẬT!)

  Date Posted
  2015-07-29

  Năng lực:KỸ SƯ CƠ KHÍ (CÓ ĐI TRAINING Ở NHẬT!)

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-29
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Kỹ sư cơ khí (3 staffs) - KH-198-2

  Năng lực:Nội dung công việc: vẽ đồ họa, thiết kế sản phẩm cho chị trường Bắc Mỹ

  Date Posted
  2015-07-28

  Năng lực:Nội dung công việc: vẽ đồ họa, thiết kế sản phẩm cho chị trường Bắc Mỹ

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-28
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Front End Developer - KH-200-3
  Date Posted
  2015-07-16
  Location
   
  Date Posted
  2015-07-16
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  KỸ SƯ CẦU NỐI (MANAGER /LEADER LEVEL) - KH-188-2

  Năng lực:KỸ SƯ CẦU NỐI (MANAGER /LEADER LEVEL)

  Date Posted
  2015-06-18

  Năng lực:KỸ SƯ CẦU NỐI (MANAGER /LEADER LEVEL)

  Location
   
  Date Posted
  2015-06-18
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Service Engineer - KH-185-1

  Năng lực:Service Engineer

  Date Posted
  2015-05-20

  Năng lực:Service Engineer

  Location
   
  Date Posted
  2015-05-20
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Kỹ sư CAD - KH-5-8

  Năng lực:kỹ sư

  Date Posted
  2015-05-11

  Năng lực:kỹ sư

  Location
   
  Date Posted
  2015-05-11
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Kỹ sư gia công NC, MC, 3D CAM - KH-135-03

  Năng lực:Kỹ sư

  Date Posted
  2015-05-04

  Năng lực:Kỹ sư

  Location
   
  Date Posted
  2015-05-04
Page 2 of 3123
Lên đầu trang