Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: người Việt Nam

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales of Architect - KH-ATS-63
  Date Posted
  2017-09-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-07
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  HTML Developer - KH-ATS-57

  Năng lực:HTML Developer

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:HTML Developer

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  PHP Engineer - KH-ATS-56

  Năng lực:PHP Engineer

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:PHP Engineer

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  ACCOUNT EXECUTIVE ( SALES) - KH-ATS-55

  Năng lực:- Đề xuất phát triển các website đến các doanh nghiệp
  - Phát triển mạng lưới KH mới và chăm sóc KH cũ

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:- Đề xuất phát triển các website đến các doanh nghiệp
  - Phát triển mạng lưới KH mới và chăm sóc KH cũ

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  IT COMMUNICATOR - KH-ATS43

  Năng lực:IT Comtor cho 1 công ty IT chuyên thiết kế website

  Date Posted
  2017-07-24

  Năng lực:IT Comtor cho 1 công ty IT chuyên thiết kế website

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-24
 6. Type
  Khác
  Job
  ASSISTANT CHO SẾP NGƯỜI NHẬT - KH-321

  Năng lực:Thư ký + assistant cho sếp người Nhật

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Thư ký + assistant cho sếp người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  JAVA ENGINEER - KH-316

  Năng lực:JAVAエンジニア

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:JAVAエンジニア

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  FRONT END CODE - KH-316

  Năng lực:Front end code

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Front end code

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  IT Communicator - KH-316

  Năng lực:Thực hiện công việc IT Comtor cho 1 công ty Nhật

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc IT Comtor cho 1 công ty Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  CHARACTER – MERCHANDISING - KH-315

  Năng lực:Chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch sản xuất 1 nhận vật hoạt hình, giám sát quy trình sản xuất cho đến khi hoàn thành việc sản xuất, giao hàng cho KH.

  Date Posted
  2017-04-19

  Năng lực:Chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch sản xuất 1 nhận vật hoạt hình, giám sát quy trình sản xuất cho đến khi hoàn thành việc sản xuất, giao hàng cho KH.

  Location
   
  Date Posted
  2017-04-19
Page 1 of 11«12345Last »
« Prev1234
Lên đầu trang