Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: công việc văn phòng

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Field worker - KH-ATS-59
  Date Posted
  2017-08-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-20
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES EXECUTIVE - KH-ATS13

  Năng lực:Thực hiện hỗ trợ sếp nhật các cv kinh doanh+ văn phòng

  Date Posted
  2017-06-19

  Năng lực:Thực hiện hỗ trợ sếp nhật các cv kinh doanh+ văn phòng

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-19
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ TỔNG VỤ ( SẾP NHẬT ) - KH-319

  Năng lực:Trợ ký cho sếp Nhật trong các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ văn phòng.

  Date Posted
  2017-05-17

  Năng lực:Trợ ký cho sếp Nhật trong các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ văn phòng.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-17
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ NGƯỜI NHẬT - KH-313

  Năng lực:Trợ lý người Nhật, thực hiện cv tổng vụ, thông dịch

  Date Posted
  2017-04-10

  Năng lực:Trợ lý người Nhật, thực hiện cv tổng vụ, thông dịch

  Location
   
  Date Posted
  2017-04-10
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  ASSISTANT CHO SẾP NGƯỜI NHẬT - KH-67

  Năng lực:Toàn bộ công việc liên quan đến xuất nhập khẩu, ngoại thương

  Date Posted
  2017-04-07

  Năng lực:Toàn bộ công việc liên quan đến xuất nhập khẩu, ngoại thương

  Location
   
  Date Posted
  2017-04-07
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 貿易窓口 - KH-67
  Date Posted
  2017-04-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-04-07
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales and Management - KH-310-1
  Date Posted
  2017-03-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-03-20
 8. Type
  Khác
  Job
  THÔNG PHIÊN DỊCH KIÊM PHỤ TRÁCH 5S - KH-8

  Năng lực:Thông dịch 30%, phiên dịch ( làm báo cáo ) 70%

  Date Posted
  2017-03-06

  Năng lực:Thông dịch 30%, phiên dịch ( làm báo cáo ) 70%

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-06
 9. Type
  Khác
  Job
  THÔNG PHIÊN DỊCH - KH-8

  Năng lực:Thông dịch 30%, biên dịch 70% ( dich văn bản, báo cáo )

  Date Posted
  2017-03-06

  Năng lực:Thông dịch 30%, biên dịch 70% ( dich văn bản, báo cáo )

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-06
 10. Type
  Bán Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ( NGẮN HẠN) - KH-307-1

  Năng lực:Nhân viên văn phòng cho 1 công ty chuyên về thiết kế, xây dựng

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:Nhân viên văn phòng cho 1 công ty chuyên về thiết kế, xây dựng

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
Page 1 of 2«12
« Prev12
Lên đầu trang