Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: công việc kinh doanh

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Sales - KH-ATS-45
  Date Posted
  2017-08-09
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales - KH-ATS41
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES ASSISTANT MANAGER - KH-ATS38

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES EXECUTIVE - KH-ATS37

  Năng lực:Kinh doanh thiết bị điện tử, sản phẩm điện khí

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Kinh doanh thiết bị điện tử, sản phẩm điện khí

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES MANAGER - KH-ATS33

  Năng lực:Kinh doanh các thiết bị trong nhà xưởng

  Date Posted
  2017-07-04

  Năng lực:Kinh doanh các thiết bị trong nhà xưởng

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-04
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH - KH-ATS29

  Năng lực:Công ty chuyên về tổ chức các tour du lịch, đồi tượng là công ty Nhật và cty VN

  Date Posted
  2017-06-20

  Năng lực:Công ty chuyên về tổ chức các tour du lịch, đồi tượng là công ty Nhật và cty VN

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-20
 7. Type
  Khác
  Job
  KINH DOANH + SUPPORT SẾP NHẬT - KH-300

  Năng lực:Đồng hành kinh doanh và hỗ trợ người Nhật

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Đồng hành kinh doanh và hỗ trợ người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) SALES業務 - KH-133

  Năng lực:Thực hiện công việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đồ dùng trong nhà, hỗ trợ người Nhật 1 số công việc cần thiết.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đồ dùng trong nhà, hỗ trợ người Nhật 1 số công việc cần thiết.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 営業 - KH-317
  Date Posted
  2017-05-05
  Location
   
  Date Posted
  2017-05-05
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 物流営業部長 - KH-67
  Date Posted
  2017-04-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-04-07
Page 1 of 3«123
« Prev123
Lên đầu trang