Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: nữ

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  THU KY CHO GIAM DOC NHA HANG - KH-ATS-46

  Năng lực:Thư ký cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Thư ký cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales - KH-ATS41
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Assistant Manager - KH-ATS40

  Năng lực:Assistant Manager

  Date Posted
  2017-07-19

  Năng lực:Assistant Manager

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Moving presence staff - KH-ATS39
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES ASSISTANT MANAGER - KH-ATS38

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ DỰ ÁN - KH-ATS30

  Năng lực:quản lý dự án

  Date Posted
  2017-06-28

  Năng lực:quản lý dự án

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-28
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH - KH-ATS29

  Năng lực:Công ty chuyên về tổ chức các tour du lịch, đồi tượng là công ty Nhật và cty VN

  Date Posted
  2017-06-20

  Năng lực:Công ty chuyên về tổ chức các tour du lịch, đồi tượng là công ty Nhật và cty VN

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-20
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales Assistant - KH-180-1

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho người Nhật

  Date Posted
  2017-03-30

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-30
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales and Management - KH-310-1
  Date Posted
  2017-03-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-03-20
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  THƯ KÝ GIÁM ĐỐC - KH-303-1

  Năng lực:Hỗ trợ các công việc cho người Nhật

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:Hỗ trợ các công việc cho người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
Page 1 of 4«1234
« Prev1234
Lên đầu trang