Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tuyển dụng người Nhật

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Electrical Architect - KH-ATS-62
  Date Posted
  2017-09-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-07
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Equipment Architect - KH-ATS-61
  Date Posted
  2017-09-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-07
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Field worker - KH-ATS-59
  Date Posted
  2017-08-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-20
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Web Director - KH-ATS-53

  Năng lực:Web Director

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Web Director

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) System Engineer - KH-ATS-52
  Date Posted
  2017-08-09
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Japanese Assistant - KH-ATS-49

  Năng lực:Japanese Assistant/Secretary

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Japanese Assistant/Secretary

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Sales - KH-ATS-45
  Date Posted
  2017-08-09
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) SE - KH-ATS42
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Moving presence staff - KH-ATS39
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 営業 - KH-317
  Date Posted
  2017-05-05
  Location
   
  Date Posted
  2017-05-05
Page 1 of 6«12345Last »
« Prev1234
Lên đầu trang