Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: người Nhật

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Staff - KH-ATS-71
  Date Posted
  2017-09-21
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-21
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales - KH-ATS41
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Moving presence staff - KH-ATS39
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Japanese Assistant - KH-318

  Năng lực:Japanese Assistant

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Japanese Assistant

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 物流営業部長 - KH-67
  Date Posted
  2017-04-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-04-07
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 貿易窓口 - KH-67
  Date Posted
  2017-04-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-04-07
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 自動機設計者 - KH-310-2
  Date Posted
  2017-03-30
  Location
   
  Date Posted
  2017-03-30
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales and Management - KH-310-1
  Date Posted
  2017-03-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-03-20
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 日本人営業スタッフ - KH-303-4
  Date Posted
  2017-02-15
  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 事務(電話メール対応) - KH-265
  Date Posted
  2016-11-05
  Location
   
  Date Posted
  2016-11-05
Page 1 of 4«1234
« Prev1234
Lên đầu trang