Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tiếng Nhật N1

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  THU KY CHO GIAM DOC NHA HANG - KH-ATS-46

  Năng lực:Thư ký cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Thư ký cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ SẾP NHẬT ( DIRECTOR ) - KH-238

  Năng lực:Công ty làm vềsản xuất các nguyên vật liệu dùng trong ngành đóng gói, cv là trợ lý cho sếp người Nhật.

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Công ty làm vềsản xuất các nguyên vật liệu dùng trong ngành đóng gói, cv là trợ lý cho sếp người Nhật.

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 通訳兼事務職 - KH-246‐3

  Năng lực:Làm trợ lý,công việc chính: thông dịch kiêm công việc văn phòng

  Date Posted
  2016-10-03

  Năng lực:Làm trợ lý,công việc chính: thông dịch kiêm công việc văn phòng

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-03
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-59-2
  Date Posted
  2016-08-23
  Location
   
  Date Posted
  2016-08-23
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên Tổng vụ – Nhân sự - KH-276-1

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Date Posted
  2016-08-10

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-10
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Smartphone Manager/ Team Leader - KH-269-3
  Date Posted
  2016-06-29
  Location
   
  Date Posted
  2016-06-29
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) WEB MANAGER/TEAM LEADER - KH-269-2
  Date Posted
  2016-06-29
  Location
   
  Date Posted
  2016-06-29
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  BPO - KH-50-5

  Năng lực:BPO

  Date Posted
  2016-06-27

  Năng lực:BPO

  Location
   
  Date Posted
  2016-06-27
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES - KH-164

  Năng lực:SALES

  Date Posted
  2015-10-16

  Năng lực:SALES

  Location
   
  Date Posted
  2015-10-16
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên tổng vụ-nhân sự - KH-206-3

  Năng lực:Tổng vụ-nhân sự

  Date Posted
  2015-07-13

  Năng lực:Tổng vụ-nhân sự

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-13
Page 1 of 3«123
« Prev123
Lên đầu trang