Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tiếng Nhật N2

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Sales-Employee Education Service - KH-ATS-51

  Năng lực:Sales-Employee Education Service

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Sales-Employee Education Service

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Assistant Manager - KH-ATS40

  Năng lực:Assistant Manager

  Date Posted
  2017-07-19

  Năng lực:Assistant Manager

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES ASSISTANT MANAGER - KH-ATS38

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES EXECUTIVE - KH-ATS37

  Năng lực:Kinh doanh thiết bị điện tử, sản phẩm điện khí

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Kinh doanh thiết bị điện tử, sản phẩm điện khí

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES MANAGER - KH-ATS33

  Năng lực:Kinh doanh các thiết bị trong nhà xưởng

  Date Posted
  2017-07-04

  Năng lực:Kinh doanh các thiết bị trong nhà xưởng

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-04
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  CUSTOMER SERVICE - KH-ATS32

  Năng lực:Customer service representative + SALES + đối ứng KH qua điện thoại

  Date Posted
  2017-07-03

  Năng lực:Customer service representative + SALES + đối ứng KH qua điện thoại

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-03
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES EXECUTIVE - KH-ATS13

  Năng lực:Thực hiện hỗ trợ sếp nhật các cv kinh doanh+ văn phòng

  Date Posted
  2017-06-19

  Năng lực:Thực hiện hỗ trợ sếp nhật các cv kinh doanh+ văn phòng

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-19
 8. Type
  Khác
  Job
  KINH DOANH + SUPPORT SẾP NHẬT - KH-300

  Năng lực:Đồng hành kinh doanh và hỗ trợ người Nhật

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Đồng hành kinh doanh và hỗ trợ người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 9. Type
  Khác
  Job
  MD Staff - KH-10

  Năng lực:Nhân viên quản lý đơn hàng cho công ty may mặc

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Nhân viên quản lý đơn hàng cho công ty may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 10. Type
  Khác
  Job
  MD Leader - KH-10

  Năng lực:Leader quản lý nhân viên phụ trách giao dịch đơn hàng cho công ty may mặc.

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Leader quản lý nhân viên phụ trách giao dịch đơn hàng cho công ty may mặc.

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
Page 1 of 11«12345Last »
« Prev1234
Lên đầu trang