Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tiếng Nhật N2

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Japanese Assistant - KH-318

  Năng lực:Japanese Assistant

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Japanese Assistant

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 2. Type
  Khác
  Job
  ASSISTANT CHO SẾP NGƯỜI NHẬT - KH-321

  Năng lực:Thư ký + assistant cho sếp người Nhật

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Thư ký + assistant cho sếp người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ SẾP NHẬT ( DIRECTOR ) - KH-238

  Năng lực:Công ty làm vềsản xuất các nguyên vật liệu dùng trong ngành đóng gói, cv là trợ lý cho sếp người Nhật.

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Công ty làm vềsản xuất các nguyên vật liệu dùng trong ngành đóng gói, cv là trợ lý cho sếp người Nhật.

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ TỔNG VỤ ( SẾP NHẬT ) - KH-319

  Năng lực:Trợ ký cho sếp Nhật trong các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ văn phòng.

  Date Posted
  2017-05-17

  Năng lực:Trợ ký cho sếp Nhật trong các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ văn phòng.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-17
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales&Marketing - KH-318
  Date Posted
  2017-05-12
  Location
   
  Date Posted
  2017-05-12
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  FRONT END CODE - KH-316

  Năng lực:Front end code

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Front end code

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  IT Communicator - KH-316

  Năng lực:Thực hiện công việc IT Comtor cho 1 công ty Nhật

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc IT Comtor cho 1 công ty Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) SALES業務 - KH-133

  Năng lực:Thực hiện công việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đồ dùng trong nhà, hỗ trợ người Nhật 1 số công việc cần thiết.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đồ dùng trong nhà, hỗ trợ người Nhật 1 số công việc cần thiết.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QC - KH-133

  Năng lực:Thực hiện công việc QC trong việc sản xuất đồ dùng gia đình.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc QC trong việc sản xuất đồ dùng gia đình.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TỔNG VỤ ( Hỗ trợ kế toán ) - KH-133

  Năng lực:Thực hiện toàn bộ công việc tổng vụ, hỗ trợ 1 phần kế toán.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện toàn bộ công việc tổng vụ, hỗ trợ 1 phần kế toán.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
Page 2 of 1112345Last »
Lên đầu trang