Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tiếng Nhật N2

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ KINH DOANH - KH-48

  Năng lực:Trợ lý kinh doanh

  Date Posted
  2016-11-09

  Năng lực:Trợ lý kinh doanh

  Location
   
  Date Posted
  2016-11-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG - KH-293‐1

  Năng lực:Nhân viên phát triển hệ thống

  Date Posted
  2016-11-04

  Năng lực:Nhân viên phát triển hệ thống

  Location
   
  Date Posted
  2016-11-04
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN QUẢN LÝ - KH-289‐1

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ, cấp quản lý.

  Date Posted
  2016-11-03

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ, cấp quản lý.

  Location
   
  Date Posted
  2016-11-03
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 管理アシスタント - KH-282-1

  Năng lực:-Trợ lý công việc bên bộ phận nhận sự

  Date Posted
  2016-09-29

  Năng lực:-Trợ lý công việc bên bộ phận nhận sự

  Location
   
  Date Posted
  2016-09-29
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-59-2
  Date Posted
  2016-08-23
  Location
   
  Date Posted
  2016-08-23
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên Biên Phiên Dịch - KH-279

  Năng lực:Nhân viên Biên Phiên Dịch

  Date Posted
  2016-08-18

  Năng lực:Nhân viên Biên Phiên Dịch

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-18
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên Tổng vụ – Nhân sự - KH-276-1

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Date Posted
  2016-08-10

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-10
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC - KH-273

  Năng lực:TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

  Date Posted
  2016-08-03

  Năng lực:TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-03
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Project Manager - KH-271-2
  Date Posted
  2016-07-13
  Location
   
  Date Posted
  2016-07-13
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) IT Communicator - KH-271-1
  Date Posted
  2016-07-13
  Location
   
  Date Posted
  2016-07-13
Page 4 of 11« First...23456Last »
Lên đầu trang