Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: Tiếng Nhật N3

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ DỰ ÁN - KH-ATS30

  Năng lực:quản lý dự án

  Date Posted
  2017-06-28

  Năng lực:quản lý dự án

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-28
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES EXECUTIVE - KH-ATS13

  Năng lực:Thực hiện hỗ trợ sếp nhật các cv kinh doanh+ văn phòng

  Date Posted
  2017-06-19

  Năng lực:Thực hiện hỗ trợ sếp nhật các cv kinh doanh+ văn phòng

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-19
 3. Type
  Khác
  Job
  NHÂN VIÊN KỸ THUẬT - KH-309-1

  Năng lực:Nhân viên kỹ thuật

  Date Posted
  2017-03-15

  Năng lực:Nhân viên kỹ thuật

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-15
 4. Type
  Bán Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG ( NGẮN HẠN) - KH-307-1

  Năng lực:Nhân viên văn phòng cho 1 công ty chuyên về thiết kế, xây dựng

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:Nhân viên văn phòng cho 1 công ty chuyên về thiết kế, xây dựng

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  THƯ KÝ GIÁM ĐỐC - KH-303-1

  Năng lực:Hỗ trợ các công việc cho người Nhật

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:Hỗ trợ các công việc cho người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  KỸ SƯ ĐIỆN TỬ - KH-304-2
  Date Posted
  2017-02-14
  Location
   
  Date Posted
  2017-02-14
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN TỔNG VỤ - KH-263

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ công ty ( tổng vụ, kế toán, thông dich )

  Date Posted
  2017-02-14

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ công ty ( tổng vụ, kế toán, thông dich )

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-14
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch – Giao dịch viên biết tiếng Nhật - KH-298

  Năng lực:Thông dịch, là mắt xích giao dịch quan trọng giữa công ty mẹ bên Nhật và công ty ở Việt Nam

  Date Posted
  2016-12-29

  Năng lực:Thông dịch, là mắt xích giao dịch quan trọng giữa công ty mẹ bên Nhật và công ty ở Việt Nam

  Location
   
  Date Posted
  2016-12-29
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN QA,QC - KH-165-1

  Năng lực:Nhân viên QA

  Date Posted
  2016-11-07

  Năng lực:Nhân viên QA

  Location
   
  Date Posted
  2016-11-07
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 日本語通訳スタッフ - KH-285-1

  Năng lực:Nhân viên thông dịch

  Date Posted
  2016-10-17

  Năng lực:Nhân viên thông dịch

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-17
Page 1 of 5«12345
« Prev1234
Lên đầu trang