Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tiếng Nhật

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  MERCHADISER - KH-10-1

  Năng lực:MERCHADISER

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:MERCHADISER

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN QUẢN LÝ - KH-276

  Năng lực:Nhân viên quản lý công ty Logistics

  Date Posted
  2016-10-21

  Năng lực:Nhân viên quản lý công ty Logistics

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-21
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - KH-17-2

  Năng lực:Nhân viên quản lý chất lượng nhà máy sản xuất ống thép

  Date Posted
  2016-10-13

  Năng lực:Nhân viên quản lý chất lượng nhà máy sản xuất ống thép

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-13
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TỔNG VỤ - KH-283-1

  Năng lực:Tổng vụ

  Date Posted
  2016-10-06

  Năng lực:Tổng vụ

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-06
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 通訳兼事務職 - KH-246‐3

  Năng lực:Làm trợ lý,công việc chính: thông dịch kiêm công việc văn phòng

  Date Posted
  2016-10-03

  Năng lực:Làm trợ lý,công việc chính: thông dịch kiêm công việc văn phòng

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-03
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Điều phối viên về giá cả và nguyên liệu - KH-278

  Năng lực:Điều phối viên về giá cả và nguyên liệu

  Date Posted
  2016-08-15

  Năng lực:Điều phối viên về giá cả và nguyên liệu

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-15
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên hỗ trợ kinh doanh - KH-268
  Date Posted
  2016-06-21
  Location
   
  Date Posted
  2016-06-21
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Service Sales - KH-267
  Date Posted
  2016-06-21
  Location
   
  Date Posted
  2016-06-21
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý kinh doanh - KH-263
  Date Posted
  2016-05-30
  Location
   
  Date Posted
  2016-05-30
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  MD BIẾT TIẾNG NHẬT - KH-10-26

  Năng lực:MD BIẾT TIẾNG NHẬT

  Date Posted
  2016-04-14

  Năng lực:MD BIẾT TIẾNG NHẬT

  Location
   
  Date Posted
  2016-04-14
Page 1 of 3«123
« Prev123
Lên đầu trang