Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: 日系製造業

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) SALES業務 - KH-133

  Năng lực:Thực hiện công việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đồ dùng trong nhà, hỗ trợ người Nhật 1 số công việc cần thiết.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc kinh doanh các sản phẩm gia dụng, đồ dùng trong nhà, hỗ trợ người Nhật 1 số công việc cần thiết.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QC - KH-133

  Năng lực:Thực hiện công việc QC trong việc sản xuất đồ dùng gia đình.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc QC trong việc sản xuất đồ dùng gia đình.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ KINH DOANH ( SALES LEADER) - KH-303-3

  Năng lực:Quản lý nhân viên kinh doanh

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:Quản lý nhân viên kinh doanh

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN KINH DOANH - KH-303-2

  Năng lực:Kinh doanh các sản phẩm nhựa của công ty

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:Kinh doanh các sản phẩm nhựa của công ty

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 日本人営業スタッフ - KH-303-4
  Date Posted
  2017-02-15
  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  THƯ KÝ GIÁM ĐỐC - KH-303-1

  Năng lực:Hỗ trợ các công việc cho người Nhật

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:Hỗ trợ các công việc cho người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 購買担当者 - KH-39-2
  Date Posted
  2016-12-26
  Location
   
  Date Posted
  2016-12-26
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 生産管理者 - KH-39-1
  Date Posted
  2016-12-26
  Location
   
  Date Posted
  2016-12-26
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 通訳(自動機制作部門) - KH-8
  Date Posted
  2016-12-07
  Location
   
  Date Posted
  2016-12-07
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  CHỦ NGHIỆM SẢN XUẤT - KH-289‐2

  Năng lực:Chủ nhiệm sản xuất

  Date Posted
  2016-12-02

  Năng lực:Chủ nhiệm sản xuất

  Location
   
  Date Posted
  2016-12-02
Page 1 of 3«123
« Prev123
Lên đầu trang