Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: quản lý sản xuất

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ SẢN XUẤT MD - KH-10-2

  Năng lực:Hỗ trợ giám đốc nhà máy người Nhật, hỗ trợ các công việc trong nhà máy.

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:Hỗ trợ giám đốc nhà máy người Nhật, hỗ trợ các công việc trong nhà máy.

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRƯỞNG PHÒNG - KH-303-7

  Năng lực:NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRƯỞNG PHÒNG

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:NHÂN VIÊN HỖ TRỢ TRƯỞNG PHÒNG

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) プラスティック工場長(日本人) - KH-303-6
  Date Posted
  2017-02-15
  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ NHÀ MÁY - KH-303-5
  Date Posted
  2017-02-15
  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 生産管理者 - KH-39-1
  Date Posted
  2016-12-26
  Location
   
  Date Posted
  2016-12-26
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 通訳(自動機制作部門) - KH-8
  Date Posted
  2016-12-07
  Location
   
  Date Posted
  2016-12-07
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KH-43-1

  Năng lực:Quản lý sản xuất nhà máy gia công kim loại.

  Date Posted
  2016-10-04

  Năng lực:Quản lý sản xuất nhà máy gia công kim loại.

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-04
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Hỗ trợ quản lý chất lượng sản xuất - KH-74-1

  Năng lực:Hỗ trợ quản lý chất lượng sản xuất

  Date Posted
  2015-10-01

  Năng lực:Hỗ trợ quản lý chất lượng sản xuất

  Location
   
  Date Posted
  2015-10-01
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Quản lý đơn hàng-sản phẩm may mặc - KH-203-1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng-sản phẩm may mặc

  Date Posted
  2015-06-30

  Năng lực:Quản lý đơn hàng-sản phẩm may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-06-30
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ SẢN XUẤT - KH-198-1

  Năng lực:quản lý sản xuất

  Date Posted
  2015-06-12

  Năng lực:quản lý sản xuất

  Location
   
  Date Posted
  2015-06-12
Page 1 of 4«1234
« Prev1234
Lên đầu trang