Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tổng vụ

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES ASSISTANT MANAGER - KH-ATS38

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TỔNG VỤ ( Hỗ trợ kế toán ) - KH-133

  Năng lực:Thực hiện toàn bộ công việc tổng vụ, hỗ trợ 1 phần kế toán.

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện toàn bộ công việc tổng vụ, hỗ trợ 1 phần kế toán.

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales Assistant - KH-180-1

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho người Nhật

  Date Posted
  2017-03-30

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-30
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Administrator - KH-201-2
  Date Posted
  2017-03-30
  Location
   
  Date Posted
  2017-03-30
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN TỔNG VỤ ( NHÀ MÁY ) - KH-303-9

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ ờ nhà máy sản xuất

  Date Posted
  2017-02-15

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ ờ nhà máy sản xuất

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-15
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TỔNG VỤ - KH-304-1

  Năng lực:Những công việc liên quan đến tổng vụ

  Date Posted
  2017-02-14

  Năng lực:Những công việc liên quan đến tổng vụ

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-14
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ TỔNG VỤ - KH-300-1

  Năng lực:Công việc tổng vụ, hỗ trợ cho chuyên gia người Nhật

  Date Posted
  2017-01-09

  Năng lực:Công việc tổng vụ, hỗ trợ cho chuyên gia người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-01-09
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TRỢ LÝ KINH DOANH - KH-48

  Năng lực:Trợ lý kinh doanh

  Date Posted
  2016-11-09

  Năng lực:Trợ lý kinh doanh

  Location
   
  Date Posted
  2016-11-09
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  NHÂN VIÊN QUẢN LÝ - KH-289‐1

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ, cấp quản lý.

  Date Posted
  2016-11-03

  Năng lực:Nhân viên tổng vụ, cấp quản lý.

  Location
   
  Date Posted
  2016-11-03
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  TỔNG VỤ - KH-283-1

  Năng lực:Tổng vụ

  Date Posted
  2016-10-06

  Năng lực:Tổng vụ

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-06
Page 1 of 5«12345
« Prev1234
Lên đầu trang