Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: may mặc

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ SẢN XUẤT MD - KH-10-2

  Năng lực:Hỗ trợ giám đốc nhà máy người Nhật, hỗ trợ các công việc trong nhà máy.

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:Hỗ trợ giám đốc nhà máy người Nhật, hỗ trợ các công việc trong nhà máy.

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  MERCHADISER - KH-10-1

  Năng lực:MERCHADISER

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:MERCHADISER

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) ASSISTANT - KH-10-30
  Date Posted
  2016-06-29
  Location
   
  Date Posted
  2016-06-29
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-239-1
  Date Posted
  2016-03-11
  Location
   
  Date Posted
  2016-03-11
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý xưởng may mặc - KH-192

  Năng lực:Trợ lý nhà xưởng may mặc.

  Date Posted
  2015-09-28

  Năng lực:Trợ lý nhà xưởng may mặc.

  Location
   
  Date Posted
  2015-09-28
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QC Leader may mặc - KH-10-29

  Năng lực:QC Leader

  Date Posted
  2015-09-23

  Năng lực:QC Leader

  Location
   
  Date Posted
  2015-09-23
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-216-1

  Năng lực:Thông dịch viên

  Date Posted
  2015-08-14

  Năng lực:Thông dịch viên

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-14
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý・Quản lý - KH-213‐3

  Năng lực:Trợ lý-Quản lý

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Trợ lý-Quản lý

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý・Phiên dịch・Biên dịch - KH-213‐2

  Năng lực:Trợ lý・Phiên dịch・Biên dịch

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Trợ lý・Phiên dịch・Biên dịch

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trưởng phòng quản lý tổng hợp của nhà máy may mặc Nhật Bản - KH-10-28

  Năng lực:Trưởng phòng quản lý tổng hợp của nhà máy may mặc hướng đến thị trường Nhật Bản

  Date Posted
  2015-07-30

  Năng lực:Trưởng phòng quản lý tổng hợp của nhà máy may mặc hướng đến thị trường Nhật Bản

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-30
Page 1 of 2«12
« Prev12
Lên đầu trang