Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: biên phiên dịch

 1. Type
  Khác
  Job
  THÔNG PHIÊN DỊCH KIÊM PHỤ TRÁCH 5S - KH-8

  Năng lực:Thông dịch 30%, phiên dịch ( làm báo cáo ) 70%

  Date Posted
  2017-03-06

  Năng lực:Thông dịch 30%, phiên dịch ( làm báo cáo ) 70%

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-06
 2. Type
  Khác
  Job
  THÔNG PHIÊN DỊCH - KH-8

  Năng lực:Thông dịch 30%, biên dịch 70% ( dich văn bản, báo cáo )

  Date Posted
  2017-03-06

  Năng lực:Thông dịch 30%, biên dịch 70% ( dich văn bản, báo cáo )

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-06
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  THÔNG PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT ( THUẾ VỤ, KẾ TOÁN ) - KH-244

  Năng lực:Thông phiên dịch tiếng Nhật cho văn phòng thuế của Nhật

  Date Posted
  2017-01-17

  Năng lực:Thông phiên dịch tiếng Nhật cho văn phòng thuế của Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-01-17
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 日本語通訳スタッフ - KH-285-1

  Năng lực:Nhân viên thông dịch

  Date Posted
  2016-10-17

  Năng lực:Nhân viên thông dịch

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-17
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) 通訳兼営業 - KH-267-1

  Năng lực:Thông dịch kiêm kinh doanh

  Date Posted
  2016-10-17

  Năng lực:Thông dịch kiêm kinh doanh

  Location
   
  Date Posted
  2016-10-17
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-59-2
  Date Posted
  2016-08-23
  Location
   
  Date Posted
  2016-08-23
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên Biên Phiên Dịch - KH-279

  Năng lực:Nhân viên Biên Phiên Dịch

  Date Posted
  2016-08-18

  Năng lực:Nhân viên Biên Phiên Dịch

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-18
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên Tổng vụ – Nhân sự - KH-276-1

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Date Posted
  2016-08-10

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-10
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) IT Communicator - KH-271-1
  Date Posted
  2016-07-13
  Location
   
  Date Posted
  2016-07-13
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thư ký giám đốc - KH-152-8
  Date Posted
  2016-07-05
  Location
   
  Date Posted
  2016-07-05
Page 1 of 5«12345
« Prev1234
Lên đầu trang