Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: tiếng Anh

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Sales-Employee Education Service - KH-ATS-51

  Năng lực:Sales-Employee Education Service

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Sales-Employee Education Service

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Japanese Assistant - KH-ATS-49

  Năng lực:Japanese Assistant/Secretary

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Japanese Assistant/Secretary

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Restaurant Leader - KH-ATS-48

  Năng lực:Restaurant Leader

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Restaurant Leader

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Restaurant Manager - KH-ATS-47

  Năng lực:Restaurant Manager

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Restaurant Manager

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Sales - KH-ATS-45
  Date Posted
  2017-08-09
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) SE - KH-ATS42
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales - KH-ATS41
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Assistant Manager - KH-ATS40

  Năng lực:Assistant Manager

  Date Posted
  2017-07-19

  Năng lực:Assistant Manager

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Moving presence staff - KH-ATS39
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  SALES ASSISTANT MANAGER - KH-ATS38

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Date Posted
  2017-07-18

  Năng lực:Phụ tá hỗ trợ cho giám đốc người Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-07-18
Page 1 of 8«12345Last »
« Prev1234
Lên đầu trang