Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: Ho Chi Minh

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Staff - KH-ATS-71
  Date Posted
  2017-09-21
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-21
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Sales of Architect - KH-ATS-63
  Date Posted
  2017-09-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-07
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Electrical Architect - KH-ATS-62
  Date Posted
  2017-09-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-07
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Equipment Architect - KH-ATS-61
  Date Posted
  2017-09-07
  Location
   
  Date Posted
  2017-09-07
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Japanese Field worker - KH-ATS-59
  Date Posted
  2017-08-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-20
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Interpreter secretary - KH-ATS-58
  Date Posted
  2017-08-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-20
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  HTML Developer - KH-ATS-57

  Năng lực:HTML Developer

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:HTML Developer

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  PHP Engineer - KH-ATS-56

  Năng lực:PHP Engineer

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:PHP Engineer

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  ACCOUNT EXECUTIVE ( SALES) - KH-ATS-55

  Năng lực:- Đề xuất phát triển các website đến các doanh nghiệp
  - Phát triển mạng lưới KH mới và chăm sóc KH cũ

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:- Đề xuất phát triển các website đến các doanh nghiệp
  - Phát triển mạng lưới KH mới và chăm sóc KH cũ

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Web Director - KH-ATS-53

  Năng lực:Web Director

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Web Director

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
Page 1 of 21«12345Last »
« Prev1234
Lên đầu trang