Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: IT

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  HTML Developer - KH-ATS-57

  Năng lực:HTML Developer

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:HTML Developer

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  PHP Engineer - KH-ATS-56

  Năng lực:PHP Engineer

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:PHP Engineer

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  ACCOUNT EXECUTIVE ( SALES) - KH-ATS-55

  Năng lực:- Đề xuất phát triển các website đến các doanh nghiệp
  - Phát triển mạng lưới KH mới và chăm sóc KH cũ

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:- Đề xuất phát triển các website đến các doanh nghiệp
  - Phát triển mạng lưới KH mới và chăm sóc KH cũ

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Web Director - KH-ATS-53

  Năng lực:Web Director

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Web Director

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) System Engineer - KH-ATS-52
  Date Posted
  2017-08-09
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) SE - KH-ATS42
  Date Posted
  2017-07-19
  Location
   
  Date Posted
  2017-07-19
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  JAVA ENGINEER - KH-316

  Năng lực:JAVAエンジニア

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:JAVAエンジニア

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  FRONT END CODE - KH-316

  Năng lực:Front end code

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Front end code

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  IT Communicator - KH-316

  Năng lực:Thực hiện công việc IT Comtor cho 1 công ty Nhật

  Date Posted
  2017-05-06

  Năng lực:Thực hiện công việc IT Comtor cho 1 công ty Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-05-06
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) TECHNICAL SUPPORT - KH-21-2
  Date Posted
  2016-11-28
  Location
   
  Date Posted
  2016-11-28
Page 1 of 5«12345
« Prev1234
Lên đầu trang