Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: MD

 1. Type
  Khác
  Job
  MD Staff - KH-10

  Năng lực:Nhân viên quản lý đơn hàng cho công ty may mặc

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Nhân viên quản lý đơn hàng cho công ty may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 2. Type
  Khác
  Job
  MD Leader - KH-10

  Năng lực:Leader quản lý nhân viên phụ trách giao dịch đơn hàng cho công ty may mặc.

  Date Posted
  2017-06-03

  Năng lực:Leader quản lý nhân viên phụ trách giao dịch đơn hàng cho công ty may mặc.

  Location
   
  Date Posted
  2017-06-03
 3. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  CHARACTER – MERCHANDISING - KH-315

  Năng lực:Chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch sản xuất 1 nhận vật hoạt hình, giám sát quy trình sản xuất cho đến khi hoàn thành việc sản xuất, giao hàng cho KH.

  Date Posted
  2017-04-19

  Năng lực:Chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch sản xuất 1 nhận vật hoạt hình, giám sát quy trình sản xuất cho đến khi hoàn thành việc sản xuất, giao hàng cho KH.

  Location
   
  Date Posted
  2017-04-19
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  MERCHADISER - KH-10-1

  Năng lực:MERCHADISER

  Date Posted
  2017-02-21

  Năng lực:MERCHADISER

  Location
   
  Date Posted
  2017-02-21
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  MD BIẾT TIẾNG NHẬT - KH-10-26

  Năng lực:MD BIẾT TIẾNG NHẬT

  Date Posted
  2016-04-14

  Năng lực:MD BIẾT TIẾNG NHẬT

  Location
   
  Date Posted
  2016-04-14
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Trợ lý xưởng may mặc - KH-192

  Năng lực:Trợ lý nhà xưởng may mặc.

  Date Posted
  2015-09-28

  Năng lực:Trợ lý nhà xưởng may mặc.

  Location
   
  Date Posted
  2015-09-28
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Quản lý đơn hàng may mặc (manager) - KH-213‐1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng may mặc (manager)

  Date Posted
  2015-08-10

  Năng lực:Quản lý đơn hàng may mặc (manager)

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-10
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG-MAY MẶC - KH-208-1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Date Posted
  2015-07-24

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-24
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG-MAY MẶC - KH-208-1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Date Posted
  2015-07-14

  Năng lực:Quản lý đơn hàng- may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-14
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Quản lý đơn hàng-sản phẩm may mặc - KH-203-1

  Năng lực:Quản lý đơn hàng-sản phẩm may mặc

  Date Posted
  2015-06-30

  Năng lực:Quản lý đơn hàng-sản phẩm may mặc

  Location
   
  Date Posted
  2015-06-30
Page 1 of 2«12
« Prev12
Lên đầu trang