Hotline: 0914 509 469

Làm việc:8:00~17:00 (T7/CN/Lễ nghỉ )
Tiếng Việt
 • 日本語

Tag: N1

 1. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  (日本語) Interpreter secretary - KH-ATS-58
  Date Posted
  2017-08-20
  Location
   
  Date Posted
  2017-08-20
 2. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Japanese Assistant - KH-ATS-49

  Năng lực:Japanese Assistant/Secretary

  Date Posted
  2017-08-09

  Năng lực:Japanese Assistant/Secretary

  Location
   
  Date Posted
  2017-08-09
 3. Type
  Khác
  Job
  FACTORY MANAGER - KH-311-1

  Năng lực:Quản lý nhà xưởng của 1 công ty sản xuất đồ dùng gia đình của Nhật

  Date Posted
  2017-03-21

  Năng lực:Quản lý nhà xưởng của 1 công ty sản xuất đồ dùng gia đình của Nhật

  Location
   
  Date Posted
  2017-03-21
 4. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-59-2
  Date Posted
  2016-08-23
  Location
   
  Date Posted
  2016-08-23
 5. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Nhân viên Tổng vụ – Nhân sự - KH-276-1

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Date Posted
  2016-08-10

  Năng lực:Nhân viên Tổng vụ - Nhân sự

  Location
   
  Date Posted
  2016-08-10
 6. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Kỹ sư quản lý chất lượng - KH-133-7

  Năng lực:Kỹ sư quản lý chất lượng

  Date Posted
  2016-06-06

  Năng lực:Kỹ sư quản lý chất lượng

  Location
   
  Date Posted
  2016-06-06
 7. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Marketing Executive - KH-76-5

  Năng lực:Marketing Executive

  Date Posted
  2016-01-18

  Năng lực:Marketing Executive

  Location
   
  Date Posted
  2016-01-18
 8. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Sales Manager - KH-139-2

  Năng lực:Sales manager position for Vietnam and Asean market.

  Date Posted
  2015-08-18

  Năng lực:Sales manager position for Vietnam and Asean market.

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-18
 9. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  Thông dịch viên - KH-216-1

  Năng lực:Thông dịch viên

  Date Posted
  2015-08-14

  Năng lực:Thông dịch viên

  Location
   
  Date Posted
  2015-08-14
 10. Type
  Toàn Thời Gian
  Job
  PHIÊN DỊCH VIÊN Y TẾ - KH-88-1

  Năng lực:PHIÊN DỊCH VIÊN Y TẾ

  Date Posted
  2015-07-28

  Năng lực:PHIÊN DỊCH VIÊN Y TẾ

  Location
   
  Date Posted
  2015-07-28
Page 1 of 2«12
« Prev12
Lên đầu trang